صفحه نخست حدیث و سنت بیش از هزار سنت در شبانه روز سنتهاي ورود و خروج از تواليت (دستشوئي)

سنتهاي ورود و خروج از تواليت (دستشوئي)

۱- وارد شدن با پای چپ و بیرون شدن با پای راست.

۲- دعای داخل شدن: «اللهُمَّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخبائِثِ». (متفق علیه).

۳- دعای بیرون شدن: «غُفْرانَكَ».

هر انسانی در شبانه‌روز چندین بار به دستشوئی می‌رود. در هنگام رفتن و بیرون شدن اگر ما به این سنت عمل کنیم، دو سنت در هنگام دخول و دو سنت در هنگام خروج انجام داده‌ایم.

الخُبُثِ والخبائِثِ: شیاطین نر و ماده، از آنها پناه خواسته تا اینکه خداوند او را از شرشان محفوظ بدارد، زیرا که دستشوئی (حمام و توالیت) جای سکونت آنهاست.