سنت‌هاي بيدارشدن از خواب

۱- زدودن آثار خواب از صورت، با کشیدن دست به صورت

امام نووی و ابن حجر به مستحب‌بودن آن تصریح نموده‌‌اند بدلیل حدیث: «رسول الله ج از خواب بیدار شدند آنگاه نشستند و با دستان خود آثار خواب را از چهره خودشان زدودند» (صحیح مسلم).

۲- خواندن: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وإلَيْهِ النُّشُورُ». [رواه مسلم].

۳- مسواک: حضرت رسول الله ج هنگامی که در شب از خواب بیدار می‌شدند دهان خود را با مسواک تمیز می‌نمودند. (متفق علیه).

۴- تمیزکردن بینی: رسول الله ج فرمود: هنگامی که یکی از شما از خواب بدیدار شد، باید که ۳ بار آب در بینی بکند، زیرا که شیطان در آن شب گذرانده است. (متفق علیه).

۵- دستان را ۳ بار شستن: رسول الله ج فرمود: هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد پس هرگز دست خود را در ظرف آب فرو نبرد تا اینکه آن را ۳ بار بشوید. (متفق علیه).