صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۸ – اجازه‌دادن همسر بخاطر رفتن به مسجد و یا زیارت ...

۸ – اجازه‌دادن همسر بخاطر رفتن به مسجد و یا زیارت خویشاوندان:

اگر زن از شوهرش بخاطر اشتراک نمودن در نماز‌های جمعه و جماعت، و یا بخاطر زیارت و دیدار خویشاوندانش اجازت طلب نماید، پس باید مرد و یا شوهر در صورت عدم موجودیت موانع شرعی، و یا عدم موجودیت خطر فتنه اجازه بدهد.

***

چنانچه در حدیث آمده است که پیامبر ج فرمودند: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا» [۳۲۳].«زمانی‌که زن از یکی از شما در رفتن به مسجد اجازت بخواهد پس باید مانع رفتن وی نگردد».

و در حدیث دیگر به زنان توصیه شده تا در وقت رفتن به مسجد از استعمال نمودن خوشبویی پرهیز نمایند چنانچه فرموده است: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا» [۳۲۴]. «یکی از شما زنان زمانی‌که خواسته باشد مسجد برود باید خوشبوئی استعمال نکند».

[۳۲۳] صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب استئذان الـمرأة زوجها في الخروج إلی الـمسجد وغیره ص: ۳۸ شمارۀ حدیث: ۵۲۳۸. [۳۲۴] صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب خروج النساء إلی المساجد ص: ۳۲۸ شمارۀ حدیث: ۴۴۳.