صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۱۳ – اظهار تشکر و عدم ناسپاسی:

۱۳ – اظهار تشکر و عدم ناسپاسی:

زن باید با شوهرش معاشرۀ نیک داشته فضل و احسان شوهرش را نادیده نگیرد.

چنانچه پیامبر ج فرمودند: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ» [۳۰۹]. «خداوند بطرف آن زن به نظر رحمت نمی‌نگرد که از شوهرش تشکری و امتنان نمی‌کند در حالی‌که از وی بی‌نیاز و مستغنی شده نمی‌تواند».

اما باید دانست که منظور از تشکری تنها تشکری زبانی و یا ظاهری نبوده بلکه منظور از آن داشتن رضایت خاطر از نحوۀ زندگی با شوهر، و اظهار نمودن خوشی و مسرت و پرهیز نمودن از هرگونه شکایت و ناراحتی است.

[۳۰۹] سنن النسائی الکبری (۸/۲۳۹).