صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۳- حق میراث بردن از یکدیگر:

۳- حق میراث بردن از یکدیگر:

یکی از حقوق مشترک بین زن و شوهر حق ارث و یا میراث بردن از یکدیگر است طوری‌که بعد از صورت‌گرفتن عقد ازدواج هر یکی از زن و شوهر اگر وفات کند دیگری از وی مطابق سهم و نصیب مقرره‌اش میراث می‌برد.