صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه الف- آثار عقیدوی غلو و افراط‌گرایی:

الف- آثار عقیدوی غلو و افراط‌گرایی: