صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۲۷) اهمیت صبر و شکیبایی و انواع آن

(۲۷) اهمیت صبر و شکیبایی و انواع آن

یکی از انواع اخلاق نیکو و صفت‌های خوب و شایستۀ که هر مسلمان را می‌باید که آن را در خود داشته باشد، همانا صفت و خاصیت صبر و شکیبایی است که در دین اسلام از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.