اوقات و اماکن اجابت دعاء:

۱- شب‌های قدر.

۲- بخش آخری شب و هنگام دمیدن صبح.

۳- عقب نماز‌های فرض.

۴- در مابین اذان و اقامت.

۵- هنگام اذان نماز.

۶- در هنگام باریدن باران.

۷- وقت درگیری با دشمنان و پیش‌قدمی صفوف مجاهدین.

۸- ساعت مخصوص روز جمعه که بقول راجح بعد از دیگر تا غروب ادامه دارد.

۹- هنگام نوشیدن آب زمزم.

۱۰- در حالت سجدۀ نماز.

۱۱- در هنگام سفر حج و عمره.

۱۲- دعا در حالت مرض.

۱۳- دعا در حالت سفر.

۱۴- دعا در روز عرفه در میدان عرفات.

۱۵- دعای مسلمان در حق مسلمان غایب.

۱۶- دعا در هنگام افطار.

۱۷- دعای مظلوم.

۱۸- دعای والدین در حق فرزندان.

۱۹- دعای شخص مجبور و درمانده.

۲۰- دعا بعد از وضوء.

***