(۲۳) اهميت ذكر

ذکر و یاد الله یکی از بزرگ‌ترین عوامل تقرب به بارگاه الهی است، و اسلام غرض تقویت رابطۀ بنده با پروردگارش و استمرار در آن دو وسیله را انتخاب نموده است:

۱- ذکر.

۲- دعا و نیایش.

ذکر مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد که شامل نماز، حج، تلاوت قرآن، دعا، استغفار وغیره می‌باشد. ولی منظور از ذکر در اینجا مصداق خاص آنست که به «تسبیح»، «تهلیل»، «تکبیر»، «تحمید»، تمجید و اذکار مأثوری‌که به مناسبت‌های مخصوص نقل است، اطلاق می‌گردد.