صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه الف- فضيلت و ويژگی‌های ماه رمضان:

الف- فضيلت و ويژگی‌های ماه رمضان: