مظاهر میانه روی در اسلام:

اعتدال و توازن در تمام جوانب اسلام – اعم از فکری، عملی، پرورشی و تشریعی- جلوه‌گر است، لذا اسلام- چه در اعتقاد و بینش، چه در عبادت و پارسایی، چه در اخلاق و روشهای اجتماعی و چه در قانون‌گزاری و نظام- دینی است معتدل و میانه‌رو.