مشخصات کتاب

سخنی با جوانان
تأليف:

محمد الدویش


مترجم:

ابراهیم كیانی درمیان