صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی برادر! مسجد، مشتاق توست ۴ـ مژده به راه روندگان به سوی مساجد:

۴ـ مژده به راه روندگان به سوی مساجد:

از بریده نقل است که پیامبر ج فرمود: «به کسانی که در تاریکی‌ها راه می‌روند تا به مساجد برسند، مژده‌ی نور و روشنایی کامل در روز قیامت دهید». (روایت ابو داوود و ترمذی).

این مژده برای جنس عمل کسی که در تاریکی به سوی مسجد گام بر می‌دارد مناسب است... از آنجا که او با رفتن به خانه‌ی خدا تاریکی را پشت سر می‌گذارد... تا با امام، نماز صبح بخواند، خداوند در روزی که خلائق گرد می‌آیند نور و روشنی کاملی در عوض به او عطا خواهد کرد!.