۳ـ کسب حسنات:

برادر: می‌دانی... وقتی به مسجد رو می‌کنی، مراد تو چه کسی است؟... تو قصد خانه‌ی خدا را داری... و فضیلت قصد به خاطر فضیلتی است که مقصود دارد... تو به سوی خدا، قدم به خانه‌اش می‌گذاری... او هم اگر صدایش بزنی، اجابت می‌کند و اگر طلب آمرزش کنی... می‌آمرزد... و اگر درخواست کنی، می‌دهد... و تو را در رفت و آمد و در نمازت مشمول رحمت و رستگاری می‌گرداند... حال به معنای "بشتابید به سوی رستگاری" رسیدی؟!!

از عنایات وافر خداوند سبحان این است که حسنات نصیب تو می‌کند و پیش از تشرف به محضرش... و قبل از کوبیدن در سرایش... تو را به درجاتی بالا می‌برد.

از عقبه بن عامر جهنی به نقل از پیامبر ج آمده که فرمود: هرکه از خانه‌ی خود به سوی مسجد بیرون بیاید، دو فرشته با هر قدمی که بر می‌دارد ده حسنه برایش می‌نویسند... و کسی که در مسجد نشسته و منتظر نماز است مانند کسی است که به قنوت ایستاده و تا زمانیکه به خانه‌اش باز گردد، جزء نمازگزاران به شمار می‌آید.

از ابوهریره به نقل از پیامبر ج آمده که فرمود: سخن نیکو، صدقه است و هر قدمی که به سوی صدقه بر می‌داری صدقه به حساب می‌آید. (روایت بخاری و مسلم).