مشخصات کتاب

عبدالله بن زبیرب پرچمدار عدالت‌خواهی و رادمردی از تبار سالار شهیدان کربلا
تهیه کننده و نشر به صورت کتاب توسط:

کتابخانه الکترونیکی عقیده


منبع:

سایت سنی آنلاین