صفحه نخست عقاید (کلام) زن در اسلام آیا چند همسری انسانی و اخلاقی است؟

آیا چند همسری انسانی و اخلاقی است؟

چند همسری به گونه‌ای که اسلام آن را ترسیم کرده است موضوعی کاملا انسانی است که به مرد اجازه نمی‌دهد که هرگاه و با هر زنی که خواست ارتباط نامشروع داشته باشد علاقه و ارتباط با زنانی دیگر تنها در دایرۀ مشروع و رعایت حقوق و شروط آن‌ها است که جایز است. در ازدواج بویژه ازدواج دوم بایستی خانوادۀ زن در جریان قرار داشته باشند و به آن رضایت بدهند، و دست کم اعتراضی نداشته باشند و بر اساس مقررات دنیای امروز در دفاتر رسمی ثبت شود و از آن نظر انسانی است که مردی مسئولیت زندگی مادی و عاطفی و انسانی زنی بی‌سرپرست را بر عهده بگیرد و او را در کانون گرم خانواده خود راه می‌دهد و از او دفاع می‌کند.