صفحه نخست عقاید (کلام) زن در اسلام چرا حق طلاق در اختیار مرد است؟

چرا حق طلاق در اختیار مرد است؟

گاه برای افرادی این سؤال پیش می‌آید که به چه علت مرد به تنهایی حق دارد و می‏تواند همسر خود را طلاق دهد.

در جواب باید گفت: که مرد سرپرست و مدیر مؤسسۀ منزل و خانواده است در ابتدا پرداخت مهر و متعلقات آن را او بر عهده گرفته و ارکان بنای خانواده بر دوش او استوار گردیده است. به همین دلیل برای کسانی که چنان مسئولیت‌هایی را متحمل شده باشند، بسیار سخت و گران است که به آسانی و بخاطر امور کم ارزش بخواهد ارکان ساختمانی را که با رنج و تلاش و تدبیر خود فراهم ساخته متلاشی نماید.