صفحه نخست عقاید (کلام) زن در اسلام چندین موضوع پیرامون مسایل زنان

چندین موضوع پیرامون مسایل زنان

در طول یک قرن اخیر تهاجم فرهنگی غرب و مسیحیت در دو جبهه علیه اسلام سازماندهی و متمرکز گردیده است. یکی در ارتباط با موضوع طلاق و دوم راجع به تعدد زوجات یا چند همسری است اما در عین حال ما با توجه به شناختی که از دین خود داریم هردو موضوع را به عنوان افتخارات اسلام به شمار می‌آوریم. براستی جای تاسف است که برخی از مسلمانان آن دو موضوع را به عنوان دو پدیدۀ مشکل آفرین برای خانواده و اجماع تصور نمایند و به گونه‌ای خدشه آور در ارتباط با شریعت اسلامی سخن بگویند اما حقیقت آن است که اسلام در راستای حل و فصل مشکلات مختلفی در زندگی خانوادگی و اجتماعی است که آن دو موضوع را مشروع و مقرر نموده است و مشکل واقعی آنگونه افراد به کج فهمی در مورد شریعت خداوند یا اجرای ناصحیح آن بر می‌گردد و در واقع هر چیزی که بکار گرفته شود زیان‌های فراوانی در پی خواهد داشت.