صفحه نخست عقاید (کلام) زن در اسلام اتمام حجت با غرب زدگان

اتمام حجت با غرب زدگان

غرب زدگان شدیدترین اعتراضات را بر حجاب وارد می‌کنند. حجاب در نظر آن‌ها یک چیز بی‌معنا و باطل به حساب می‌آید و برای از بین‌بردن حجاب دست به تمسخر و و محکومیت آن زده‌اند ولی استدلال آن‌ها بسیار ضعیف است. آن‌ها اگر یک لحظه تفکر می‌کردند و می‌فهمیدند که اختلاف اساسی میان ما و آن‌ها در مقام ارزش انسان است. اموری که نزد ما قیمت و ارزش والایی دارد نزد آن‌ها بسیار بی‌ارزش و بی‌مقدار است و تا زمانی که بین طرفین این اختلاف وجود دارد هیچ تفاهمی بوجود نمی‌آید. پس بیایید مقیاس شما را هم مورد ارزیابی قرار دهیم.

گروه دیگری هم بجز گروه اول وجود دارند. گروه اول هم از مسلمانان و هم از غیر مسلمانان هستند اما گروه دوم اکثرا مسلمان بوده و از خود احکامی را تراشیده‌اند که آن را با احکام حجاب مخلوط کرده‌اند و تا حال نیز مردود بوده و نه از آن طایفه‌اند و نه این طایفه، خود را مانند بسیاری از مردم مسلمان می‌دانند ولی به اکثر احکام اسلامی پایبند نیستند لذا این اجتماع اجباری و ساختگی بین رسوم غربی و اسلامی و حجاب و بی‌حجابی پایدار و استوار نخواهد ماند.

گروه سوم: این گروه بیشتر کسانی هستند که از خیلی مسایل غافل هستند و قدرت تحلیل مسایل را ندارند که ما دربارۀ آن‌ها بحث و بررسی داشته‌ایم.