صفحه نخست عقاید (کلام) زن در اسلام حجاب، پوشش خدایی است

حجاب، پوشش خدایی است

پیامبر اکرم ج می‌فرمایند: «خداوند متعال حیا را دوست دارد و شما را می‌پوشاند». باز ایشان می‌فرمایند: «هر زنی که لباسش را در غیر خانه‌اش خارج کند خداوند متعال پوشش خود را از این شخص بر می‌دارد»

هرکس که حجاب خود را کنار گذارد خداوند نیز حجاب خودش را از او کنار می‌زند و عیب‌های او را در ملأ عام بر ملا می‌سازد.