صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۴- مساوات در مسئوولیت پذیری:

۴- مساوات در مسئوولیت پذیری:

یکی از مظاهر مساوات در اسلام، وحدت ومساوات در مسؤولیت پذیری است، اسلام بر عهدۀ هریکی - قدر توانش- کاری گذاشته ودر قبال آن اورا مسؤول می‌داند.

پیامبر ج محدودۀ کار ومسؤولیت هریک را تحدید نموده می‌فرماید‌:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [۴۰]

«هر کدام از شما مسئول است، و از هریک از شما، درمورد زیر دستانش سؤال خواهد شد. رهبر جامعه، مسئول رعیت می‌باشد. مرد، مسئول خانواده و زیر دستانش می‌باشد. زن در خانه شوهر، مسئول زیر دستان خود است. خدمتگذار، مسئول است و از او در مورد اموال صاحبش و مسئولیت‌های دیگرش، سئوال خواهد شد».

[۴۰] روایت بخاری

۲- عدالت در اسلام