اصل در اسلام‌:

مساوات یکی از پایه‌های اساسی نظام سیاسی اسلام است، اسلام همه مردم را در برابر قانون مساوی ویکسان قرار داده است، آنان را درحقوق سیاسی وغیر سیاسی یکسان می‌داند، هیچ فضیلت و برتری برای عرب برغیرعرب، سفید پوست برسیاه پوست، ثروتمند برفقیر، زیبا رو بر زشت رو، درنظرنمی گیرد، وبدینوسیله اسلام تمام نظام‌های طبقاتی ونژاد گرائی وتفاوت قرار دادن در بین طبقات اجتماعی را درحقوق وواجباتی که به عهده دارند محوکرده وتمام امتیازات ناروا را باطل اعلام داشته می‌فرماید‌:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ [الحجرات: ۱۳].

«ای مردم ما شما را ازمرد وزنی(بنام آدم وحواء) آفریده‌ایم وشمارا قبیله قبیله کرده‌ایم تاهمدیگر رِابشناسید(وهمه خواهر وبرادر هم هستید وکسی برکسی دیگر برتری ندارد) بیگمان گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقوا‌ترین شما است».

اندک دقت نمائید، این آیه انسان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه طبقه وگروه مخصوصی را، وآنان را دعوت می‌کند که اصل ومنشاء وپدر ومادر همه ایشان یکی است، وکسانی که از یک اصل بوجود آمده باشند سزاوار نیست که برخی از آنان بربعض دیگر از جنبه نژادی ادعای برتری نمایند، وهرچند در نقاط مختلف پراگنده شده، وازلحاظ جنس ورنگ وزبان باهم اختلاف داشته باشند، به هیچ وجه این اختلافات عارضی باعث از بین بردن رابطه برادری آنان نخواهد شد.

پیامبر اسلام ج درخطبۀ تاریخی خود درحجة الوداع مردم را از اسارت‌: «خون» «زبان» «رنگ» «قبیله» و «نژاد» آزاد ساخته به مساوات وعدالت دعوت داده فرمود‌:

«یا أیها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي علی أعجمي، ولا لعجمي علی عربي، ولا لِأحمر علی أسود، ولا لِأسود علی أحمر إلا بالتقوی».[۳٧]

«ای مردم بدانید‌: خدای شما یکی است، وپدرتان یکی، نه عرب برعجم برتری دارد، ونه عجم برعرب، نه سیاه پوست برگند مگون، ونه گندمگون برسیاه پوست مگر به تقوی».

[۳٧] مسنى احمد باسند صحیح