تقدیم به:

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان پاک و بی‌آلایش که با قلب‌های کوچک خود به راز و نیاز با خداوند مشغول می‌شوند.

به همه‌ی کسانی که از ذکر و یاد خدا غافل نمی‌شوند.

تقدیم به دختر عزیزم شکیبا جان و خواهرزاده‌ی عزیزم آلاء جان.