درس هفتم: ادب و رفتار مناسب در مدرسه

سر وقت به مدرسه می‌رویم و سعی می‌کنیم دیر به مدرسه نرویم.

معلم‌هایمان را که دیدیم به آنها سلام می‌کنیم و به ایشان احترام می‌گذاریم.

زنگ رفتن به سر کلاس را که زدند آرام و بدون سر و صدا به سر کلاس می‌رویم.

هنگام درس دادن معلم بدون بلند کردن دست و اجازه او چیزی نمی‌گوییم.

وقتی معلم درس را شروع کرد، خوب گوش می‌کنیم و اگر چیزی را بر روی تخته سیاه نوشت خوب آن را نگاه می‌کنیم.

سر کلاس با همکلاسی‌ها بازی نمی‌کنیم و سر و صدا بر پا نمی‌کنیم و به خواندن و نوشتن مشغول می‌شویم.

زنگ تفریح که زده شد به آرامی از کلاس خارج می‌شویم و سر و صدا به راه نمی‌اندازیم و با کسی دعوا نمی‌کنیم. با دوستان خود عاقلانه بازی می‌کنیم و هیچ سخن زشتی به دوستان و همکلاسی‌های خود نمی‌گوییم.

در کلاس و محیط مدرسه از ریختن هر نوع آشغال و زباله‌ایی خودداری می‌کنیم و به این طریق به مستخدم مدرسه کمک می‌کنیم.

به کیف و کتاب دیگر دانش‌آموزان دست نمی‌زنیم، اگر چیزی را لازم داشتیم از آنها اجازه می‌گیریم.

اگر سرکلاس یا در حیاط مدرسه چیزی را پیدا کردیم آن را به معلم یا مدیر مدرسه می‌دهیم تا آن را به صاحبش برگرداند.

سعی می‌کنیم از کیف و کتاب و دفترهایمان خوب نگهداری کنیم.

گفته‌های نامناسب و ناپسند را بر روی کتاب‌ها و دفاتر و تخته سیاه نمی‌نویسیم.

هیچ‌گاه وسایل مدرسه مانند: در و پنجره، شیر آب، تخته سیاه و ... را خراب نمی‌کنیم و از نوشتن بر روی در و دیوار مدرسه خودداری می‌نماییم.