درس سوم: ادب و رفتار با همسایه‌ها

هر بار که همسایگان را دیدیم به آنها سلام کرده و احترام می‌گذاریم.

به پشت با خانه‌ی همسایه نمی‌رویم و به داخل حیاط و خانه آنها نگاه نمی‌کنیم.

اگر کاری داشتند به اندازه توانایی خود به آنان کمک می‌کنیم.

اگر بچه‌هایی به سن و سال ما داشتند با آنان دوست می‌شویم و به آنها احترام ‌می‌گذاریم.

اگر دوست همسایه‌ی ما مریض شد به دیدنش می‌رویم و از خدا می‌خواهیم که او را شفا بدهد و بیماریش را برطرف کند.

هنگامی قوم و خویش همسایه‌ها فوت کرد برای عرض تسلیت نزد آنها می‌رویم و به ایشان تسلیت می‌گوییم.

روزهای عید و وقت شادمانی‌شان را به آنها تبریک می‌گوییم.

آشغال و چیزهای دیگر را جلوی منزل یا پشت‌بام همسایه‌ها نمی‌اندازیم.

هرگاه خواستیم به منزل همسایه‌ها برویم اول در می‌زنیم و اجازه می‌خواهیم. به هنگام استراحت مزاحم آنها نمی‌شویم.

هر وقت به منزل همسایه‌ها رفتیم تا از دوستان‌مان دیداری داشته باشیم مؤدبانه در جای مناسبی می‌نشینیم به وسایل منزل آنها دست نمی‌زنیم، مزاحم‌شان نمی‌شویم و سعی می‌کنیم خیلی کم در منزل‌شان بمانیم.