پدر، مادر و مربی محترم!

در این کتابچه از ۱۵ موضوع مهم اسلام‌شناسی سخن گفته شده که برای نوجوانان و جوانان بسیار مفید خواهند بود. اضافه بر دانش‌آموزان ابتدایی، دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و دبیرستان نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

همچنان که معلوم است مطالب این کتاب به دو بخش تقسیم شده است. پنج درس مهم‌تر را در بخش اول قرار داده‌ایم؛ که امیدوارم در ایجاد و تقوت باور اسلامی در فرزندانمان مفید واقع گردند.

در بخش دوم نیز به «۱۰» درس اساسی اخلاقی و تربیتی اشاره کرده‌ایم که با مقطع درسی و سن نوجوانان مناسبت بیشتری دارند.

در بخش اول که ویژه مسائل اعتقادی است، عمدتاً آن پنج درس را به صورت کوتاه مورد بحث قرار داده‌ایم، زیرا که ذهن کودکان و نوجوانان در آن دوران کشش فهم بیش از این را ندارد.

پدران، مادران و معلمین گرامی!

شما می‌توانید هر یک از آن موضوعات را به عنوان یک موضوع آموزشی در نظر بگیرید و آن ‌را بیشتر شرح دهید. همان‌گونه که مولوی رومی می‌فرماید:

چون با کودک سر و کار فتاد
هم زبان کودکی باید گشاد

مشخص است که عامل اصلی تأثیر‌گذاری بر کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش درست آنان، ظاهر زیبا، سخن سنجیده و شیوه شیرین بیان مطالب مربی و معلم است.

مادران و پدران نیز می‌توانند با استفاده از مطالب این کتاب در زمان مناسب و با روشی مناسب آغازگر برنامه تربیتی فرزندان خود باشند.

پیروز و موفق باشید! خداوند مهربان همه دلسوزان را مورد محبت و حمایت خویش قرار بدهد!.