مشخصات کتاب

ایمان و آداب

درس اعتقادی و تربیتی، ایمانی و رفتاری
برای کودکان و نوجوانانمؤلف:

عمر عبدالعزیز


مترجم:

عبدالعزیز سلیمی