منظور از تعریف:

جمع شدن مردم در شب عرفه در مساجد در غیر صحرای عرفه است، که آنچه حاجی‌ها در میدان عرفه از دعا و عبادات انجام می‌دهند آن‌ها ‌هم در مساجد انجام می‌دهند [٧۰٩].

و اولین کسی که مردم را در روز عرفه در مساجد جمع کرد ابن عباس س بود، که در مسجد بصره آن را انجام داد [٧۱۰].

و بعضی می‌گویند اولین کسی که آن را انجام داد در کوفه [٧۱۱] و معصب‌بن زبیر بود [٧۱۲].

ابن کثیر / در شرح حال ابن عباس س می‌گوید: ابن عباس اولین نفری بود که در بصره مردم را برای انجام مراسم روز عرفه جمع کرد و شب عرفه بالای منبر می‌رفت و مردم بصره را کنار خود جمع می‌کرد، و بعد از عصر تا غروب قسمتی از قرآن را برای مردم تفسیر می‌کرد و تذکر و نصیحت‌هایی برای مردم بیان می‌کرد سپس از منبر پایین می‌آمد، و نماز مغرب را می‌خواندند [٧۱۳].

[٧۰٩] به کتاب الباعث لإبی شامه، ص (۲٩) مراجعه شود. [٧۱۰] بصره شهری در عراق است، این شهر در سال ۱۴ هجری در زمان خلافت عمر فاروق س بنا شده است. به معجم البلدان ۱/ ۴۳۰ مراجعه شود. [٧۱۱] شهر مشهوری در عراق و در سال ۱٧ هجری در زمان خلافت امیرالمؤمنین عمر فاروق س بنا یافته است. به معجم البلدان ۱/ ۴٩۰ مراجعه شود. [٧۱۲] به السنن الکبری، تألیف بیهقی، (۵/۱۱۸) و الباعث، ص (۳۱) و سیر الأعلام النبلاء مراجعه شود. [٧۱۳] به البداية والنهاية، (۸/۳۲۲) مراجعه شود.