فصل هشتم ماه ذی‌الحجه

بحث اول: بعضی از آثار وارده در مورد آن.

بحث دوم: بدعت بودن تعریف یعنی اجتماع غیر‌حاجی‌ها در مساجد برای انجام عباداتی که حاجی‌ها در میدان عرفه انجام می‌دهند).

بحث سوم: بدعت عید غدیر خم.