پنجم: ده شب آخر ماه رمضان

۳۱- عایشه ل می‌گوید: «كان النبي ج إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله» متفق علیه [۵۸۰]. «پیامبر ج هر گاه ده شب آخر ماه رمضان فرامی‌رسید خود را خیلی خوب آمادۀ عبادت) می‌کرد، شب زنده‌داری می‌نمود وخانواده‌اش را نیز بیدار می‌کرد».

۳۲- عایشه ل می‌فرماید: «كان رسول‌الله ج يجتهد في العشر الأواخر، ما لايجتهد في غيره» [۵۸۱]. «پیامبر ج در ده شب آخر ماه رمضان تلاش و زحمت زیادی را برای انجام عبادت انجام می‌داد که در غیر آن‌ها ‌شب‌ها این زحمت و تلاش را انجام نمی‌داد».

[۵۸۰] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۴/۲۶٩)، حدیث شماره: (۲۰۲۴) و مسلم فی صحیحه، (۲/۸۳۲)، کتاب الاعتکاف، حدیث شماره (۱۱٧۴). [۵۸۱] رواه الإمام احمد فی مسنده، (۶/۸۲) و مسلم فی صحیحه، حدیث شماره (۱۱٧۵) و ترمذی فی سننه، حدیث (٧٩۳) و گفته: حدیث حسن غریب صحیح است، و سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، حدیث شماره: ۱٧۶٧، و صحیح ابن خزیمه، کتاب الصیام، حدیث شماره: ۲۲۱۵.