صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل نهم‏: ذبح، شكار، طعام و نوشيدنى

فصل نهم‏: ذبح، شكار، طعام و نوشيدنى

(زکات، یعنى ذبح کردن حیوان) در این فصل سه ماده وجود دارد: