صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده پنجم‏: فروختن درخت‏هاى میوه‏دار:

ماده پنجم‏: فروختن درخت‏هاى میوه‏دار:

هرگاه نخل یا درختى دیگر فروخته شود، اگر خرماها گردافشانى شده باشند و میوه درخت‏ها ظاهر شده باشند، پس ثمره‏ها از آن بایع هستند، مگر اینکه مشترى موقع معامله آن‌ها را براى خود شرط کند، رسول اکرمص مى‏فرماید: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ يُأَبِّرَهَا، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (بخاری). «هرکس درخت خرمائى را بعد از گردافشانى بفروشد، میوه آن مال فروشنده است مگر اینکه مشترى آن‌ها را براى خود شرط کند».