صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده پنجم‏: مواردى‏که ‏مسابقه، همراه‏ با جایزه‏ یا...

ماده پنجم‏: مواردى‏که ‏مسابقه، همراه‏ با جایزه‏ یا بدون ‏جایزه ‏روا نیست:‏

مسابقه در بازى‏هاى نرد، شطرنج و پاسوربازى، پینگ‏پنگ (بازى باورق‏هاى کاغذى یا پلاستیکى) و غیره جایز نیست. البته، فوتبال جایز است بشرط اینکه مقصد از آن حفظ و رشد توان جسمى براى جهاد باشد و منجر به کشف عورت و تاخیر نماز نباشد و از هرگونه، سخن نازیبا، دروغ و سب و شتم خالى باشد.

توجه: هر فرد خیر و نیکوکار مى‏تواند چنین اعلام کند: هرکس پاره‏اى از قرآن یا حدیثى از احادیث رسول اکرمص را حفظ کند یا چند مسأله متعلق به علم میراث یا حساب را حل کند، فلان مبلغ پول را به او مى‏دهم، زیرا این یک گونه تشویق و ترغیب است در جهت حفظ کتاب اللّه، سنت رسول اللّه و سایر مسائل دینى و علمى که از جمله نیازهاى بسیار مهم امت اسلامى‏اند، کسى که در مسابقه مشروع و جایز برنده مى‏شود، مى‏تواند جایزه را بگیرد یا آن را ترک کند، کسى که جایزه را اعلام کرده است، باید آن را به کسى که برنده شده است تحویل دهد.