صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل چهاردهم‏: قربانى و عقيقه

فصل چهاردهم‏: قربانى و عقيقه

این فصل مشتمل بر دو ماده است‏: