صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل سيزدهم‏: زيارت مسجد النبى و سلام بر پيامبر

فصل سيزدهم‏: زيارت مسجد النبى و سلام بر پيامبرص

این فصل مشتمل بر سه ماده است‏: