ماده نهم‏: طواف وداع:‏

طواف وداع یکى از سه طواف است که درحج انجام مى‏گیرد، این طواف سنت مؤکده است، هرگاه بدون عذر ترک شود، دم واجب مى‏گردد، اگر عذرى در کار باشد بر تارک آن دم نیست، حاجى یا معتمر در پایان حج و عمره‏اش، زمانى که مکه را ترک مى‏گوید، باید آن را انجام دهد و بعد از انجام آن مبادرت به ترک مکه کند و خود را مشغول به کارى دیگر نکند.

اگر بعد از این طواف بدون ضرورت براى انجام بیع وخرید در مکه ماند، باید طوافش را اعاده کند. رسول اکرمص مى‏فرماید: «لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» «موقع ترک مکه آخرین کار شما دیدار با خانه خدا باشد». (مسلم).