صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده هشتم‏: احصار (ممنوع شدن):

ماده هشتم‏: احصار (ممنوع شدن):

اگر کسى که قصد حج را نموده است، از ورود به مکه یا از رفتن به عرفه بنابر دلیلى منع کرده شود، بر وى واجب است که در محل احصار (جایى که مانع برایش پیش آمده) گوسفند یا گاو یا شترى ذبح کند یا آن را به حرم مکه بفرستد تا آنجا ذبح کرده شود و بعد از حالت احرام بیرون بیاید، خداوند مى‏فرماید: ﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ [البقرة: ۱٩۶]. «هرگاه در محاصره، قرار گرفتید، جانورى که برایش مقدور است، ذبح کند».