صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده دوم‏: شرایط وجوب حج و عمره‏:

ماده دوم‏: شرایط وجوب حج و عمره‏:

هر مسلمان براى وجوب حج و عمره باید واجد شرایط زیر باشد:

۱- اسلام: غیر مسلمان مکلف به انجام حج و عمره و سایر عبادات نیست. زیرا براى صحت اعمال و قبول آن‌ها داشتن ایمان شرط است.

۲- عقل: دیوانه‏ها مکلف نیستند.

۳- بلوغ: چون کودک مادام که بالغ نشده مکلف نیست رسول اللّهص مى‏فرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ... عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» «صبى و کودک مادام که بالغ نشده است مکلف نیست».

۴- استطاعت: منظور از آن، داشتن توشه سفر و وسیله حمل و نقل و توان رفتن و برگشتن است. خداوند مى‏فرماید: ﴿مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا لذا شخص مسکین و مستمندى که هزینه سفر و هزینه اهل و عیالش در طول مدت رفت و برگشت به خانه خدا را ندارد، نه حج بروى فرض است و نه عمره.

همچنین کسانى که هزینه سفر و هزینه عیالش را در طول مدت رفت و برگشت دارند ولى مرکب و سوارى ندارند و قادر به رفتن بدون سوارى نیستند، بر آنان نیز حج و عمره واجب نیست، یا قادر به رفتن هستند ولى راه از امنیت لازم بر خوردار نیست و خطر جانى یا مالى وجود دارد، در چنین حالتى نیز حج واجب نیست، چون استطاعت از جمله شروط است.