ماده دوّم: شرایط مسح:‏

رعایت شرایط زیر براى صحت مسح موزه و آنچه که در حکم آن‌ها است ضرورى مى‏باشد:

موزه‏ها را بعد از طهارت کامل پوشیده باشد، زیرا رسول اللّهص خطاب به مغیره بن شعبه وقتى که مى‏خواست موزه‏هاى رسول اللّهص را بیرون آورد و پاهاى مبارکش را بشوید، فرمود: «دَعْهُما فَإِنَّى أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ» «موزه‏ها را بیرون مکن زیرا من بعد از طهارت آن‌ها را پوشیده‏ام».

۱- موزه‏ها باید قدم‌ها را تا آنجا که باید شسته شوند در بر گرفته و بپوشانند.

۲- بقدرى سفت و کلفت باشند که پوست پا دیده نشود.

۳- مدت مسح براى مقیم یک شبانه روز و براى مسافر سه شبانه روز مى‏باشد. از حضرت علىس مروى است که‏: «جَعَلَ رسولُ اللّه ج ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَّلَيَالِهِنَّ لِلْمُسافِرِ ويَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ» «رسول اللّهص مدت مسح را براى مسافر سه‏شبانه روز و براى مقیم یک شبانه روز فرمودند». (مسلم).

۴- بعد از مسح قبل از اتمام مدت آن‌ها را بیرون نیاورد. اگر بیرون آورد، شستن پاها لازم مى‏گردد.

۵- مسلما طهارت قبلى براى صحت مسح بر جبیره (باند) لازم نیست و وقت محدودى نیز ندارد ولى لازم است که باند از محدوده زخم بیشتر نباشد مگر مقدارى که براى بستن و گره زدن آن لازم باشد.

هر گاه باند بیفتد یا زخم سالم شود، مسح باطل مى‏شود و شستن واجب مى‏گردد.

توضیحات:

۱- مسح بر عمامه بخاطر سرد بودن هوا یا در سفر جایز است، زیرا در مسلم آمده است که رسول خداص در مسافرت وضوء گرفت و بر پیشانى و عمامه مسح کرد. بنابراین هنگام مسح عمامه، پیشانى را نیز باید مسح نمود.

۲- در مسح موارد فوق میان مرد و زن فرقى وجود ندارد.