صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده چهارم‏: کیفیت تیمم:‏

ماده چهارم‏: کیفیت تیمم:‏

بسم اللّه گفته آنچه را که بوسیله تیمم مباح مى‏گردد، نیت کند بعد دست‌ها (کفین) را بر زمین بزند، یعنى بر خاک، ریگ سنگ و غیره و اگر گرد و خاک را با تکان دادن دست‌ها بیفشاند، مانعى ندارد، سپس یک بار چهره خویش را مسح کند و بعد دست‌ها را بر خاک، ریک یا سنگ گذاشته، کف دو دست را همراه با ذراعین مسح کند و مى‏تواند بر مسح کفین تا مچ دست اکتفا کند.

سوال: آیا با یک تیمم مى‏توان چند نماز را خواند؟.

جواب: در این مسأله بدلیل اجتهاد اهل علم اختلاف وجود دارد. زیرا نص صریحى که یک جانب را ثابت کرده و جانب آخر را باطل کند وجود ندارد، احتیاط در این است که هر نماز را با تیممى جدا و مستقل بخواند.