صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده سوم‏: نواقض تیمم و آنچه که بوسیله تیمم مباح م...

ماده سوم‏: نواقض تیمم و آنچه که بوسیله تیمم مباح مى‏گردد:

نواقض تیمم:

الف) تمام شکننده‏هاى وضو، شکننده تیمم نیز مى‏باشند.

ب) یافتن آب براى کسانى که فاقد آن بودند، قبل از شروع نماز یا در اثناء نماز اما اگر بعد از فارغ شدن از نماز کسى آب پیدا کرد، نمازى که با تیمم خوانده است، صحیح است. و نیاز به اعاده ندارد، زیرا رسول اکرمص مى‏فرماید: «لاتُصَلُّوْا صلاةً فِى يَومٍ مَرَّتَيْنِ» «هیچ نمازى را در یک روز دوبار نخوانید»، البته این حکم مقید است باینکه نماز دومى دلیلى نداشته باشد، اما اگر شخصى نمازش را منفردا خوانده است و بعد همان نماز را با جماعت بخواند، برایش نفل محسوب مى‏گردد.

ج) آنچه که قبل از تیمم ممنوع بود، مانند: نماز، طواف بیت اللّه دست زدن به قرآن، خواندن قرآن و ماندن در مسجد، مباح مى‏گردند.