صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده دوم‏: فرایض، سنن و مکروهات غسل:‏

ماده دوم‏: فرایض، سنن و مکروهات غسل:‏

الف) فرایض:

۱- نیت: و آن عبارت است از اراده قلبى براى برطرف کردن حدث اکبر بوسیله غسل. در حدیث آمده است: «إنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّياتِ وإنَّما لِكُلِّ امرءٍ مَّانَوَى» (بخاری). «اعمال به نیت‌ها بستگى دارد».

۲- تمام بدن را بصورتى باید شست که هیچ ذره‏اى خشک نماند چه با مالیدن دست و چه با ریختن آب جایى که دست نمى‏رسد.

۳- خلال کردن انگشت‏ها و موهاى سر و غیره، و رسانیدن جاهائى از بدن را که آب بدانجاها به آسانى نمى‏رسد.

ب) سنت‏هاى غسل:

۱- بسم اللّه گفتن: زیرا بسم ‏اللّه براى شروع و انجام هر عمل نیک و صالح مشروع و مطلوب است.

۲- قبل از ریختن آب بر بدن، دست‌ها تا مچ شسته شوند.

۳- نخست نجاست‏هاى حسى زدوده شوند.

۴- بعد از آن وضو گرفته شود.

۵- مضمضه، استنشاق و شستن داخل سوراخ گوش.

ج) مکروهات غسل:

۱- اسراف در استعمال آب. زیرا رسول اکرمص با یک «صاع» (حدود سه کیلو) آب غسل کرده است.

۲- غسل کردن در محل ناپاک. بدلیل اینکه احتمال آلودگى بیشتر وجود دارد.

۳- غسل کردن در انظار مردم، بدون اینکه حائلى مانند پرده و غیره وجود داشته باشد. زیرا در حدیث آمده است، میمونهل همسر رسول خداص مى‏گوید: براى رسول اکرمص آب گذاشتم و او را ستر کردم، ایشان غسل کرد. (بخاری). و در حدیثى رسول ‏اکرمص مى‏فرماید: «همانا خداوند عزوجل باحیا است و ستر را مى‏پسندد، هرگاه کسى از شما غسل ‏مى‏کند باید ستر کند». (ابوداود).

۴- غسل کردن با باقیمانده آب غسل زن، بدلیل حدیثى که در مباحث گذشته بیان گردید.

۵- غسل کردن در آب راکد. (آبى که جارى نیست) زیرا در حدیث آمده: «لَا يَغتَسِلُ أحدُكُم فِى‏الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَهُوَ جُنُبٌ» «شخص جنب در آب راکد غسل نکند». (مسلم).