صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده سوم: در باره کیفیت و چگونگى وضو و آن بشرح زیر...

ماده سوم: در باره کیفیت و چگونگى وضو و آن بشرح زیر است:

در صورتى که از ظرف استفاده مى‏کند، ظرف آب را در سمت راست خود بگذارد، بسم اللّه گفته آب را در کف دست بریزد و نیت وضو را داشته باشد، دست‌ها را تا مچ سه بار بشوید، سپس سه بار مضمضه و استنشاق کند، بعد صورتش را از مبدأ موهاى پیشانى تا به زیر چانه و از نرمه گوش تا گوش دیگر سه بار بشوید، سپس دست راست را تا بالاى آرنج سه بار سپس دست چپ را نیز تا بالاى آرنج سه بار بشوید و انگشت‏ها را خلال کند، آنگاه تمام سر را یکبار مسح کند، از طرف پیشانى شروع کرده تا به پشت گردن ادامه دهد و بعد دست‌ها را از پشت بر گردانده تا جائى که شروع کرده است بیاورد، بعد داخل و بیرون گوش‌ها را مسح کند، براى مسح کردن گوش‌ها مى‏تواند از آب جدید استفاده کند و اگر از ترى دست که از قبل خیس بودند استفاده شود نیز مانعى ندارد، بعد پاها را بشوید و در خاتمه وضو این دعا:

«اشهد أشهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ» را بخواند.

درباره کیفیت وضو از حضرت على کرمس مروى است، ایشان بعد از اینکه وضو گرفت و نخست دست‌ها را شست و تمیز کرد، بعد سه بار مضمضه کرد، سه بار استنشاق کرد، صورتش را سه بار شست، دست‌ها را تا آرنج سه بار شست، سر را یک بار مسح کرد، بعد پاها را تا کعبین شست بعد فرمود: دوست داشتم به شما نشان بدهم که رسول اکرمص چگونه وضو گرفته است.