صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده اول: در مورد مسائلى که قبل از رفتن به توالت ب...

ماده اول: در مورد مسائلى که قبل از رفتن به توالت باید رعایت کرده شوند.

۱- جایى در خلوت و بدور از انظار مردم باید در نظر گرفته شود، در حدیث آمده است، رسول اکرمص هرگاه قصد قضاى حاجت مى‏کرد. چنان دور مى‏رفت که از دید مردم پنهان مى‏شد. (ابوداود و ترمذى).

۲- با خود نوشته‏اى که در آن یاد خدا، کلمات قرآن و الفاظ حدیث نوشته شده است، همراه داشته نباشد، زیرا در حدیث آمده است که: رسول اکرمص انگشترى خود را که بر روى آن «محمد رسول اللّه» نقش شده بود، به هنگام رفتن به دستشویى بیرون مى‏آورد. (ترمذى، صححه).

۳- موقع وارد شدن به بیت الخلا این دعا را بخواند: «بسم اللّه اللهم إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الَخُبُثِ والْخَبَائِثِ» و با پاى چپ وارد شود. در بخارى آمده است که رسول اکرمص چنین کرده است.

۴- موقع نشستن، تا ننشسته لباس‌ها را بلند نکند. هرگاه به زمین نزدیک شود، لباس‌ها را بلند کند تا کشف عورت نشود، زیرا ستر عورت از نظر شرع لازم و ضرورى است.

۵- براى قضاى حاجت رو به قبله یا پشت به قبله نکند. زیرا رسول اکرمص مى‏فرماید: براى قضاى حاجت رو به قبله یا پشت به قبله نکنید. (متفق علیه).

۶- براى قضاى حاجت، در زیر سایه درخت که مورد استفاده مردم است، محل عبور، نزدیک آب و زیر درخت‏هاى میوه‏دار ننشیند. زیرا رسول اکرمص مى‏فرماید: «از سه چیز که مستلزم لعنت‏اند بپرهیزید، از قضاى حاجت در وسط راه، در سایه‏اى که مورد استفاده است، و نزدیک آب که محل ورود مردم و حیوانات است..» (حاکم بسند صحیح). و در روایاتى دیگر، از قضاى حاجت زیر درختان میوه‏دار، نهى شده‏ است.

٧- در موقع قضاى حاجت حرف نزند. زیرا رسول اکرمص مى‏فرماید: «إذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» (احمد). «هرگاه دو نفر براى قضاى حاجت مى‏روند، باید از یکدیگر پنهان شوند و با هم حرف نزنند، زیرا چنین عملى باعث خشم خداوند است».

(ناگفته پیداست که برخى از این آداب متعلق به صحرا و بیابان است و در شهرها شرایط فرق مى‏کند).