صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دوازدهم‏: خصلت‌هاى زشت و ناپسند

فصل دوازدهم‏: خصلت‌هاى زشت و ناپسند