صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان نمونه‏هاى بارز سخاوت بشرح زیراند:

نمونه‏هاى بارز سخاوت بشرح زیراند:

۱- مروى است که معاویهس وجهى به مبلغ یکصدوهشتاد هزار درهم براى ام‏المؤمنین حضرت عایشه فرستاد، ام‏المؤمنین کل این مبلغ را میان فقراء و مساکین تقسیم کرد، موقع افطار به کنیزش گفت: افطار مرا بیاور. کنیز نان و اندکى روغن زیتون حاضر کرد و خطاب به حضرت عایشه گفت: از آن همه مالى که تقسیم کردى، اندکى براى ما نگه مى‏داشتى تا براى افطار مقدارى گوشت مى‏خریدیم، چه مى‏شد؟ ام‏المؤمنین به کنیز گفت: اگر قبلا مى‏گفتى، چنین مى‏کردم.

۲- مروى است که عبداللّه بن عامر، منزلى را در مکه از خالدبن عقبه بن ابى معیط به قیمت هفتاد هزار درهم خرید، موقع شب عبداللّه صداى گریه فرزندان خالدبن عقبه را شنید، دلیل را جویا شد، معلوم شد که آنان بخاطر اینکه منزلشان را از دست داده‏اند، گریه مى‏کنند، بلافاصله به غلامش دستور داد تا به خانواده خالدبن عقبه خبر بدهد، که منزل و پولى که به آنان داده‌است مال آن‌ها باشد.

۳- مروى است که حضرت امام شافعى در بیمارى و هنگام موت وصیت کرد که فلان شخص او را غسل بدهد، بعد از رحلتش، آن شخص را که طبق وصیت امام بایستى او را غسل مى‏داد، طلب کردند، آمد و گفت: وصیت نامه را به من بدهید، وصیت نامه را به او دادند، معلوم شد که امام شافعى مبلغ هفتاد هزار درهم بدهکار است. سپس نوشت که این بدهى از طرف او به صاحبانش داده شود و گفت: همین است غسل دادن من و برگشت.

۴- مروى است، زمانى که رسول اکرمص براى جنگ تبوک آمادگى مى‏کرد و مسلمانان در آن ایام با مشکلات مالى بسیار شدیدى مواجه بودند، حتى آن لشکر به لشکر عسرت نامگذارى شد، حضرت عثمانس ده هزار درهم، سیصد شتر و پنجاه اسب صدقه کرد، و بدینوسیله نصف لشکر تنها بوسیله اموال حضرت عثمانس مجهز گردید.