صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان جلوه‏هاى گوناکون عدل‏:

جلوه‏هاى گوناکون عدل‏:

عدل جلوه‏هاى متعددى دارد:

۱- عدل با خداوند متعال: باین معنى که در عبادت و صفات، غیر خدا را با وى شریک نکند، و از خداوند اطاعت کرده و از هر گونه نافرمانى اجتناب گردد، همواره بیاد او زیستن و هیچگاه کفران نعمت و ناشکرى سر نزند.

۲- عدل در قضاوت میان مردم: باین معنى که حق به صاحب حق داده شود و اهل حق از حقش محروم نگردد.

۳- عدل در میان همسران و فرزندان: هیچکدام از همسران و فرزندان را بر دیگرى ترجیح ندهد و میان آن‌ها تبعیض قائل نشود.

۴- عدل در سخن و گفتار: باین معنى که گواهى به ناحق ندهد و سخن باطل و دروغ نگوید.

۵- عدل در اعتقاد: باین معنى که سواى حق و صدق، اعتقادى دیگر نداشته باشد و آنچه که غیر واقع و خلاف حقیقت است بدان توجه ننماید.