صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل يازدهم‏: آداب مسافرت‏

فصل يازدهم‏: آداب مسافرت‏

مسلمان بخوبى مى‏داند که مسافرت از جمله لوازم و ضروریات زندگى است که چاره‏اى از آن نیست. زیرا حج، عمره، جهاد، تحصیل، تجارت، دید و بازدید از دوستان و خویشاوندان که برخى از این امور، فرض و واجب‏اند و مسافرت براى انجام آن‌ها حتمى است. از اینرو شارع در رابطه با احکام و آداب سفر توجه به خصوصى معطوف داشته است و بر مسلمان شایسته و صالح است که نسبت به این آداب و احکام آگاهى حاصل نموده و آن‌ها را رعایت نماید.