صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل سيزدهم‏: توحيد در عبادت

فصل سيزدهم‏: توحيد در عبادت

مسلمان بر این باور است که خداوند، اولین و آخرین معبود عالم و پروردگار جهانیان است، و سواى او معبود و پروردگار دیگرى وجود ندارد.

بدین جهت، مسلمان تمام عبادات خود را به خدا اختصاص مى‏دهد، و هیچ عبادتى را براى غیر خدا انجام نمى‏دهد، اگر یارى بطلبد از خدا مى‏طلبد، اگر چیزى بخواهد از او مى‏خواهد، اگر نذر کند، فقط براى خدا نذر مى‏کند، خلاصه تمام اعمال ظاهرش مانند، نماز، روزه، حج، جهاد و زکات و اعمال باطنى‏اش مانند بیم، امید، رجوع، محبت، تعظیم و توکل، همه را بخاطر خدا و خشنودى او انجام مى‏دهد، این باور مؤمن بر گرفته از دلایل عقلى و نقلى است که بشرح آن‌ها مى‏پردازیم.