صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دوازدهم‏: ايمان به قضا و قدرالهى

فصل دوازدهم‏: ايمان به قضا و قدرالهى

قضاء: یعنى حکم ازلى خداوند بر وجود یا عدم شیى‏ء.

قدر: یعنى ایجاد کردن خداوند چیزى را با کیفیت خاص و در وقت معین.

مسلمان به قضا و قدر الهى و حکمت و مشیت او ایمان دارد.

همچنین اعتقاد دارد که هیچ امرى حتى افعال اختیارى انسان تحقق پیدا نمى‏کند مگر اینکه در علم خدا موجودند، و خداوند قبل از آفرینش آنها، آن اعمال را مقدر کرده است، و نیز بر این باور است که قضا و قدر الهى کاملا مطابق و هماهنگ با موازین عدل و انصاف است.

خداوند در تصرفات خودش، حکیم است یعنى هیچ تصرفى از سوى او خالى از نفع و سود براى بنده‏اش نمى‏باشد، حکمت او تابع مشیت اوست، آنچه را که بخواهد، بوجود مى‏آید و آنچه را نخواهد، تحقق پیدا نمى‏کند.

هیچ بازدارنده‏اى از بدی‌ها و هیچ توفیق دهنده‏اى به نیکى‏ها غیر از خدا، وجود ندارد، «لا حول ولا قوة إلا باللّه» این عقیده مسلمان درباره قضا و قدر الهى نیز بر گرفته از دلایل عقلى و نقلى است که بشرح آن‌ها مى‏پردازیم.